Nederlands leren

Nieuw hier?

Steeds meer anderstaligen vinden de weg naar Nederland. Het is een mooi land, de mensen zijn gastvrij en velen voelen zich er welkom. Er is alleen één klein minpuntje aan ons land: de taal. Er zijn veel cursussen te vinden waarin u de basisvaardigheden van onze taal kunt leren, maar deze cursussen zijn vaak heel algemeen en sluiten niet aan bij wat u het hardst nodig heeft.

New here?

More and more non-native speakers find their way to the Netherlands. It is a beautiful country, the people are hospitable and many feel welcome. However, there is one small downside to our country: the language. You can find many courses where you can learn the basic skills of our language, but these courses are often very general and do not submit to what you need most.

Wat kan ik voor u betekenen?

U kunt bij mij terecht voor op maat gemaakte lessen waarin ik u alle geheimen van de Nederlandse taal leer. Eén op één en in een rustige omgeving krijgt u die lessen die u nodig heeft. Allereerst inventariseer ik op welk niveau u zich bevindt en waar u de meeste behoefte aan heeft. Wat zijn de struikelblokken, wat heeft u nodig om in het dagelijks leven goed te kunnen functioneren? Indien nodig neem ik contact op met uw werkgever zodat u niet alleen spreektaal leert, maar vooral ook werktaal waarmee u in uw werk meteen uw voordeel kunt doen. Niets is zo van belang als het kunnen lezen en begrijpen van belangrijke documenten, als begrijpen van werkinstructies, als het kunnen deelnemen aan verschillende vormen van overleg. Dit vraagt van u dat u vlot Nederlands moet kunnen spreken, begrijpen, lezen en schrijven en ik kan u hierbij zeker helpen. Neemt u alstublieft contact op voor meer informatie.

What can I do for you?

I provide customized lessons in which I teach you all the ins and outs from our Dutch language. One to one and in a quiet area you receive the lessons you need. First of all I will make an inventory on what level you are and what you need most. What do you find difficult, what do you need in order to function well in everyday life? If necessary, I contact your employer so you don’t only learn the language of this everyday life, but also the language used at work. It will be an advantage at work. Nothing is as important as being able to read and understand important documents, as to understand work instructions, as being able to join different forms of consultation. This requires from you that you are able to speak, understand, write and read proper Dutch and I definitely can help you with this. So please contact me for more information.